Cursus

januari 17, 2017
Kinderen en zelfvertrouwen

Kinderen en zelfvertrouwen

In onze maatschappij leggen we sterk de nadruk op presteren; ook kinderen moeten al jong aan allerlei normen voldoen. Dit betekent dat vaak de nadruk wordt gelegd op wat er niet zo goed gaat en waarin het kind moet worden bijgespijkerd. Deze nadruk op wat er niet goed gaat en wat er verbeterd moet worden kan het zelfvertrouwen van een kind ondermijnen.

 

Dolfijnenspatjes zijn speelse bijeenkomsten waarin we de nadruk leggen op de talenten van een kind en het liefdevol uitnodigen zichzelf te zijn. Het kind mag ervaren dat het waardevol is en gezien en gehoord wordt in zijn eigenheid. Het doel is het zelfvertrouwen van het kind een boost te geen. We doen dit door op respectvolle en speelse wijze met elkaar om te gaan, samen plezier te maken, het houden van kringgesprekken waarin we ervaringen uitwisselen, lichaamsbewustzijnsoefeningen en leerzame spelletjes te doen.

 

De volgende thema’s komen aan bod:

* jezelf zijn in een groep;

* trots zijn op jezelf;

* het uiten van gevoelens en wensen;

* luisteren en begrip voor de ander.

 

Dolfijnenspatjes zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar